01 Wood Tex Grunnolje

FL_01_WT

Produktbeskrivelse

 • Fargeløs grunnolje som trenger ned i treet og beskytter mot blåved og trenedbrytende sopp.
 • Sikrer god vedheft og motvirker opptak av fukt. Godkjent iht. det danske Miljøministeriets kunngjøring om bekjempelsesmidler. Ferdigbehandles med pigmentert beis eller maling.
 • Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i svanemerket byggevirksomhet.

USP/egenskaper

 • Trenger inn og sikrer vedheft.
 • Motvirker opptak av fukt.
 • Beskytter treet mot blåved og trenedbrytende sopp.

Produktanvendelse

 • Grunning av ubehandlet eller bart, renset tre over jord.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) høvlet flate ute
5
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
5

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved sliping og rensing Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring

Grunnmaling

Sugende underlag
Underlag som har ståt ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Overskytende grunningsolje tørkes bort. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme. Fuktinnhold i tre før malebehandling skal være maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Anbefalt verktøy
Pensel eller rulle. Gå over med pensel etter påføring med rulle.

Påføringstemperatur
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: + 5°C. Maks. Luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
4 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling i avløp, lever det på din lokale gjenbruksstasjon

Vedlikehold

 • Fargeløs og ikke sugende. Ferdigbehandles umiddelbart etter tørking. Ubeskyttet påvirkning av fukt, vann og sollys nedbryter grunningsoljen.

Tips

 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.
 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

OBS/begrensninger

 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Tekniske data

Produkt type
Vanntynnbar grunningsolje, bekjempelsesmiddel
Tetthet
1
Vekt %
15
Vol %
15
Fortynning
Skal ikke fortynnes

Versjon

Ny 31-05-2015
Erstatter 31-12-2013