02 Wood Tex Utegrunn

FL_02_WT

Produktbeskrivelse

 • Pigmentert grunnmaling som gir ekstra holdbarhet, dekkevne og beskyttelse mot fukt.
 • Ferdigbehandles med dekkbeis eller maling.
 • Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i svanemerket byggevirksomhet.

USP/egenskaper

 • Gir ekstra holdbarhet, dekkevne og beskyttelse mot fukt.
 • Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.
 • Mellombehandling av grunnet tre før ferdigbehandling med beis eller maling.

Produktanvendelse

 • Mellombehandling av grunnet tre før ferdigbehandling med beis eller maling.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) høvlet flate ute
8-10
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
6-8
Glans
2 Helmatt glans

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved sliping og rensing. Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring. Blanke, tidligere malte overflater mattslipes.

Grunnmaling

Sugende underlag
Nytt eller bart renset tre grunnes.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C. Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Anbefalt verktøy
Pensel, rulle eller sprøyte. Gå over med pensel etter påføring med rulle eller sprøyte. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påføringstemperatur
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: + 5°C Maks. Luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
4 timer
Gjenbehandlingstørr:
6 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling i avløp, lever det på din lokale gjenbruksstasjon

Vedlikehold

 • Dekket, ferdigbehandles med dekkende trebeskyttelse eller maling.

Tips

 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.
 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.

OBS/begrensninger

 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
 • Fuktinnhold i tre før malebehandling skal være maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Tekniske data

Produkt type
Vanntynnbar alkydolje grunnmaling
Tetthet
1,28
Vekt %
57
Vol %
45
Fortynning
Vann

Versjon

Ny 31-05-2015
Erstatter 31-12-2013