Flügger 02 Wood Tex Classic - Utegrunn

FL_02_WTCL

Produktbeskrivelse

 • Pigmentert grunnmaling som trenger inn, gir ekstra holdbarhet, dekkevne og beskyttelse mot fukt.
 • Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.
 • Ferdigbehandles med dekkbeis eller maling.

USP/egenskaper

 • Oljebasert grunnmaling. Gir ekstra holdbarhed og beskytter mot fukt.
 • Kan brukes ved lave temperaturer.
 • Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.

Produktanvendelse

 • Mellombehandling av grunnet tre før ferdigbehandling med beis eller maling
Forbruk (m²/liter pr. behandling) høvlet flate ute
8-10
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
6-8
Glans
2 Helmatt glans

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved sliping og rensing Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring. Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes.

Grunnmaling

Sugende underlag
Nytt eller bart renset tre grunnes. Underlag som har ståt ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet Fuktinnhold i tre før malebehandling skal være maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Anbefalt verktøy
Pensel eller rulle. Gå over med pensel etter påføring med rulle. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påføringstemperatur
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: + 5°C. Maks. Luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
4 timer
Gjenbehandlingstørr:
16 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Rengjøring av verktøy
Mineralsk terpentin. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling i avløp, lever det på din lokale gjenbruksstasjon

Vedlikehold

 • Dekket, ferdigbehandles med dekkende trebeskyttelse eller maling.

Tips

 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.
 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

OBS/begrensninger

 • Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Tekniske data

Produkt type
Alkydolje grunnmaling
Tetthet
1,34
Vekt %
76
Vol %
61
Fortynning
Skal ikke fortynnes

Versjon

Ny 30-06-2015
Erstatter 31-03-2011