Flügger 04 Wood Tex Classic - Dekkbeis

FL_04_WTCL

Produktbeskrivelse

 • Halvmatt overflate, som fremhever treets struktur, men skjuler åretegning i treverket.
 • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann.
 • Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.

USP/egenskaper

 • Oljebasert dekkbeis. Gir en halvmatt, dekkende overflate.
 • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann.
 • Kan brukes ved lave temperaturer.

Produktanvendelse

 • Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Lyse og mørke tresorter deriblant trykk- eller vakuumimpregnert tre. Underlaget skal være grunnet eller tidligere behandlet.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) høvlet flate ute
9-11
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
5-8
Glans
30 Halvmatt

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved sliping og rensing Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring.

Grunnmaling

Sugende underlag
Blanke, tidligere malte overflater mattslipes. Nytt eller bart renset tre grunnes. Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Best holdbarhet oppnås ved 2 strøk på uhøvlet tre og 3 strøk på høvlet tre. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme. Fuktinnhold i tre før malebehandling skal være maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Anbefalt verktøy
Pensel eller rulle. Gå over med pensel etter påføring med rulle. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påføringstemperatur
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: + 5°C. Maks. Luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
6 timer
Gjenbehandlingstørr:
12 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Rengjøring av verktøy
Mineralsk terpentin. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling i avløp, lever det på din lokale gjenbruksstasjon

Vedlikehold

 • Halvmatt og dekket. Produktets holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Forventet holdbarhet kan derfor være kortere eller lenger enn angitt. God holdbarhet med forventet tid til neste behandling på 4-6 år. Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme. Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

Tips

 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.
 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.

OBS/begrensninger

 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Tekniske data

Produkt type
Alkydoljebasert trebeskyttelse
Tetthet
1,21
Vekt %
67
Vol %
52
Fortynning
Skal ikke fortynnes

Versjon

Ny 30-06-2015
Erstatter 31-03-2011