06 Wood Tex Oljemaling V

FL_06_WT

Produktbeskrivelse

 • Halvblank, fyldig, dekkende overflate, som skjuler åretegning i treverket.
 • Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.
 • Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i svanemerket byggevirksomhet.

USP/egenskaper

 • Halvblank, fyldig, dekkende overflate, som skjuler åretegning i treverket
 • Bevarer farge og glans ved hjelp av ekstra UV-beskyttelse
 • Maksimal holdbarhet

Produktanvendelse

 • Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Lyse tresorter f.eks. furu og gran, deriblant trykk- eller vakuumimpregnert tre. Underlaget skal være grunnet eller tidligere behandlet.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) høvlet flate ute
8-10
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
6-8
Glans
60 Halvblank

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved sliping og rensing. Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring.

Grunnmaling

Sugende underlag
Blanke, tidligere malte overflater mattslipes. Nytt eller bart renset tre grunnes. Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Best holdbarhet oppnås ved 2 strøk på uhøvlet tre og 3 strøk på høvlet tre. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C. Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme. Fuktinnhold i tre før malebehandling skal være maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Anbefalt verktøy
Pensel, rulle eller sprøyte. Gå over med pensel etter påføring med rulle eller sprøyte. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påføringstemperatur
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: + 5°C. Maks. Luftfuktighet 80 % RF.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
6 timer
Gjenbehandlingstørr:
8 timer
Gjennomherdet:
Flere døgn

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling i avløp, lever det på din lokale gjenbruksstasjon.

Vedlikehold

 • Halvblank og dekket. Produktets holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Forventet holdbarhet kan derfor være kortere eller lenger enn angitt. Maksimal holdbarhet med forventet tid til neste behandling på 8-12 år. Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme. Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

Tips

 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.
 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.

OBS/begrensninger

 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Tekniske data

Produkt type
Alkydoljemaling, vanntynnbar
Tetthet
1,24
Vekt %
50
Vol %
35
Fortynning
Vann

Versjon

Ny 31-05-2015
Erstatter 31-12-2013