Flügger 07 Wood Tex Matt - Matt uteakrylat

FL_07_WT

Produktbeskrivelse

 • Gir treet en svært værbestandig overflate med maksimal holdbarhet. Produktene er enkle å påføre og tørker raskt.
 • Matt fyldig, dekkende overflate, som skjuler åretegning i treverket.
 • Hemmer mugg og soppvekst på overflaten
 • Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i svanemerket byggevirksomhet.

USP/egenskaper

 • Fyldig og lett påføring
 • Matt utseende
 • Maksimal holdbarhet

Pictogrammer

Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostfritt, og tett.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Produktanvendelse

 • Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Lyse tresorter f.eks. furu og gran, deriblant trykk- eller vakuumimpregnert tre. Underlaget skal være grunnet eller tidligere behandlet.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) høvlet flate ute
6-8
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
8-10
Glans
5 Matt

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling. Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkeevne på kantene. Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering. Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes.

Rengjøring før nymaling
Løstsittende beis, og nedbrutte trefibre fjernes ved sliping og rensing. Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring.

Grunnmaling

Sugende underlag
Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes. Nytt eller bart renset tre grunnes.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C. Kondensdannelse må ikke forekomme. Fuktinnhold i tre før malebehandling skal være maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Anbefalt verktøy
Pensel, rulle eller sprøyte. Gå over med pensel etter påføring med rulle eller sprøyte. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påføringstemperatur
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding: + 5°C. Maks. Luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
5 timer
Gjennomherdet:
Flere døgn

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Ikke hell rester av flytende maling i avløp, lever det på din lokale gjenbruksstasjon

Vedlikehold

 • Matt og dekket. Produktets holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Forventet holdbarhet kan derfor være kortere eller lenger enn angitt. Maksimal holdbarhet med forventet tid til neste behandling på 8-12 år. Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme. Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

Tips

 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.
 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.
 • Best holdbarhet oppnås ved 2 strøk på uhøvlet tre og 3 strøk på høvlet tre.

OBS/begrensninger

 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Tekniske data

Produkt type
Akrylmaling
Tetthet
1,11
Vekt %
38
Vol %
31
Fortynning
Vann.