Flügger Floor Paint Acrylic

FLOOR_AC

Produktbeskrivelse

  • Flügger Floor Paint er gulvmalinger til betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel bruk, slitestyrke, vaskbarhet og finish.
  • Anbefales for lokaler uten spesielle funksjonskrav, bruksbetinget slitasje eller tilsmussing.
  • Tåler vanlig rengjøring med vann, klut og universalrengjøringsmidler.

USP/egenskaper

  • Slitesterk overflate
  • Diffusjonsåpen
  • Gulner ikke

Produktanvendelse

  • Til gulv i oppholdsrom, inngangspartier, kontorer, kott, oppbevaringsrom og kjellere.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
6-8
Glans
50 Halvblank

Klargjør - før behandling

Underlag
Må være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Sementslam fjernes ved maskinsliping. Fjern løst materiale og maling ved sliping og rengjøring. Fjern skitt, smuss, fett, voks, såperester og avsmittende materiale ved rengjøring. Harde, glatte underlag mattslipes.

Sparkling
Betongskader utbedres med betong. Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoksysparkel.

Grunnmaling

Sugende underlag
Sugende og porøse underlag grunnes.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik. Utfør alltid en prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat

Anbefalt verktøy
Pensel eller rulle.

Påføringstemperatur
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet Kondensasjon må forebygges under tørking/herding Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
2 timer
Gjenbehandlingstørr:
6 timer
Gjennomherdet:
5-7 døgn

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Rengjøring av verktøy
Fjern mest mulig maling innen rengjøring med vann.

OBS/begrensninger

  • Ikke belast overflaten på noe vis før malingen er gjennomherdet.

Tekniske data

Produkt type
Akryl gulvmaling
Tetthet
1,17
Vekt %
41
Vol %
32
Total emisjon
Jfr. EN 16000-9:2006: < 110 µg/m²/t etter 28 dager
Fortynning
Vann.