Flügger Floor Paint Epoxy

FLOOR_EP

Produktbeskrivelse

  • Flügger Floor Paint er gulvmalinger til betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel bruk, slitestyrke, vaskbarhet og finish.
  • Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, hvor det er lett trafikk, bruksbetinget slitasje, kjemikaliepåvirkning og noe tilsmussing.
  • Tåler kraftig rengjøring med vann, maskiner og rengjøringsmidler.

USP/egenskaper

  • Ekstra slitesterk overflate
  • Diffusjonsåpen
  • Kjemisk resistent

Pictogrammer

Produktanvendelse

  • Til gulv i forretningslokaler, institusjoner, lett industri, butikker, klinikker, kjøkkener på institusjoner, trappeoppganger og trapper.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
8

Klargjør - før behandling

Underlag
Må være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Sementslam fjernes ved maskinsliping. Fjern løst materiale og maling ved rengjøring og sliping. Fjern skitt, smuss, fett, voks, såperester og avsmittende materiale ved rengjøring. Harde, blanke underlag mattslipes.

Sparkling
Betongskader utbedres med betong. Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoksysparkel.

Grunnmaling

Sugende underlag
Sugende og porøse underlag grunnes med Epoxy gulvmaling fortynnet med 20 % vann.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Blandingsforhold: Hele komponent A (base) blandes med hele komponent B (harder) etterfulgt av grundig omrøring. Blandes med maskin ved lav omdreining i 4-5 minutter hvis beholderen er større enn 1 liter. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish. Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik. Utfør alltid en prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat

Anbefalt verktøy
Pensel eller rulle.

Påføringstemperatur
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet Kondensasjon må forebygges under tørking/herding Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Gjenbehandlingstørr:
10-24 timer
Gjennomherdet:
5-7 døgn

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket Ev. overskytende blanding kan ikke brukes.

Rengjøring av verktøy
Fjern mest mulig maling innen rengjøring med vann.

Tips

  • Yteevnedeklarasjon er tilgjengelig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

OBS/begrensninger

  • Ikke belast overflaten på noe vis før malingen er gjennomherdet.
  • Epoksymaling blir matt ved påvirkning av sollys. Lyse nyanser gulner over tid.

Tekniske data

Produkt type
2-komponent vannholdig epoksy gulvmaling
Tetthet
1,2
Vekt %
53
Vol %
46
Total emisjon
Jfr. EN 16000-9:2006: < 10 µg/m²/t etter 28 dager
Fortynning
Vann
Inneholder
Sikkerhetsdatablader:
Komponent A
Komponent B