Flügger Floor Paint PU

FLOOR_PU

Produktbeskrivelse

  • Flügger Floor Paint er gulvmalinger til betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel bruk, slitestyrke, vaskbarhet og finish.
  • Anbefales for lokaler med middels funksjonskrav, hvor det er lett trafikk, bruksbetinget slitasje eller tilsmussing.
  • Tåler rengjøring med vann, gulvskrubb og universalrengjøringsmidler.

USP/egenskaper

  • Mye slitesterk overflate
  • Diffusjonsåpen
  • Gulner ikke

Pictogrammer

Produktanvendelse

  • Til gulv i oppholdsrom, gangarealer, inngangsområder, kontorer, kjøkken, toaletter, forretningslokaler, klinikker, trappeoppganger og trapper.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
8
Glans
40 Halvblank

Klargjør - før behandling

Underlag
Må være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Sementslam fjernes ved maskinsliping. Fjern løst materiale og maling ved sliping og rengjøring. Fjern skitt, smuss, fett, voks, såperester og avsmittende materiale ved rengjøring. Harde, glatte underlag mattslipes.

Sparkling
Betongskader utbedres med betong. Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoksysparkel.

Grunnmaling

Sugende underlag
Sugende og porøse underlag grunnes.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik. Utfør alltid en prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat

Anbefalt verktøy
Pensel eller rulle.

Påføringstemperatur
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensasjon må forebygges under tørking/herding. Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
3 timer
Gjennomherdet:
5-7 døgn

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Fjern mest mulig maling innen rengjøring med vann.

Tips

  • Yteevnedeklarasjon er tilgjengelig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

OBS/begrensninger

  • Ikke belast overflaten på noe vis før malingen er gjennomherdet.

Tekniske data

Produkt type
PU-forsterket akryl gulvmaling
Tetthet
1,2
Vekt %
46
Vol %
36
Fortynning
Vann.