Flutex 20

FLUTEX_20

Produktbeskrivelse

 • Flutex 20 er en miljømerket akrylmaling. Halvmatt overflate med tydelig glans.
 • Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, som utsettes for smuss og slitasje.
 • Dekkeevne, robusthet og vedheft prioriteres.
 • Et perfekt valg når det gjelder kvalitet og økonomi.

USP/egenskaper

 • Ideell for nybehandling
 • Sterk overflate
 • God dekkeevne

Pictogrammer

Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostfritt og tett lukket.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Produktanvendelse

 • Gangarealer, kjøkken, toalett, virksomhetslokaler, institusjoner, klinikk, lett industrilokaler, butikk, kjøkken på institusjon, trappeoppganger.
 • Trapperom av betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
8-10 m²/l, avhengig av underlag, verktøy og metode
Glans
20 Halvmatt

Klargjør - før behandling

Underlag
Må være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Rengjøring før nymaling
Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping. Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37. Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles. Absorberende og porøse underlag grunnes med Forankringsgrunn. Grunnmaling utføres med Combi Primer eller Spesial Grunn.

Grunnmaling

Sugende underlag
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer. Harde glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør 1-2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling. Påfør våt i våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning.

Anbefalt verktøy
Børste, rulle eller sprøyte. Bestem ditt valg av verktøy avhengig av finishen.

Påføringstemperatur
Min. påføringstemperatur under påføring og tørking/herding: +5 °C. Maks. luftfuktighet 80% RF. Materialtemperatur for sprøytemaling min. 12 °C. Kald og økt luftfuktighet øker tørketid, full herding og gjenmalingsintervall. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
4 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

Vedlikehold

 • Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med børste, vann og klut.
 • Bruk alltid samme produksjonsnummer på sammenhengende/ubrudte overflater.

Tips

 • Utfør alltid en prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat.
 • Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding.

OBS/begrensninger

 • Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik.
 • Det kan oppstå kritting fra sterke nyanser på grunn av overskudd av pigment.

Tekniske data

Produkt type
Akrylmaling
Vekt %
41
Fortynning
Vann, skal ikke fortynnes