Flutex 7S+

FLUTEX_7SP

Produktbeskrivelse

  • Flutex 7S+ er en miljømerket maling. Produktet har gode påføringsegenskaper og er det optimale valget for produktivitet, finish og miljø.
  • Matt overflate med synlig glans, ensartet finish og dempet struktur.
  • Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav der overflaten er utsatt for smuss og slitasje.
  • Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med myk børste, vann og klut.

USP/egenskaper

  • 100 % akrylmaling
  • Ensartet finish og dempet struktur
  • Sterk overflate

Pictogrammer

Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostfritt, og tett.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Produktanvendelse

  • Anvendes på vegger i oppholdsrom, gangarealer, inngangsområder, kontorer, kjøkken, kommersielle lokale, institusjoner, klinikker, butikker, trappehus og trapper.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) behandlet flate inne
8-9
Glans
7 Matt

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlag må være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Rengjøring før nymaling
Fjern løst materiale og maling ved sliping og rengjøring. Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale ved rengjøring.

Sparkling
Harde glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov. Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.

Grunnmaling

Sugende underlag
Absorberende og porøse underlag grunnes eller grunnmales etter behov.
Gjennomslag
Vannskjolder eller overflater som er farget med nikotin eller sot må rengjøres og behandles med sperrende grunnmaling. Påfør 1-2 ganger. Enkelte farger krever ekstra behandling.

Påføring - under bruk

Påføring
Påfør våt i våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning.

Anbefalt verktøy
Påfør med børste, rulle eller sprøyte. Bestem ditt valg av verktøy avhengig av finishen.

Påføringstemperatur
Min. +5 °C under påføring og tørking/herding. Maks. luftfuktighet 80% RF Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. Materialtemperatur for sprøytemaling min. 12 °C. Kondensasjon må forebygges under tørking/herding. Kald og økt luftfuktighet øker tørketid, full herding og gjenmalingsintervall. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding. Utfør alltid prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
4 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Tips

  • Ikke belast overflaten på noe vis før malingen er gjennomherdet.

OBS/begrensninger

  • Det kan oppstå kritting fra sterke nyanser på grunn av overskudd av pigment.

Tekniske data

Produkt type
100 % akrylmaling
Tetthet
1,39
Vekt %
60
Vol %
44
Total emisjon
jf. EN16000 9:2006: < 27 µg/m²h etter 28 dager. Oppfyller emisjonskrav iht. EN 15251
Tetthet
Klasse 1, i henhold til EN 13300