Metal Pro Metallplatemaling

Metallplatemaling

Produktbeskrivelse

 • Flügger Metallplatemaling gir en særdeles værbestandig overflate med god glans- og fargebestandighet.
 • Man oppnår en smussavvisende og hard overflate.
 • Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten og har gode påføringsegenskaper.
 • Flügger Metallplatemaling er spesielt utviklet til maling av fabrikslakkert stål, rustbeskyttet, forsinket og plastisolbelagt stål, samt aluminium. Velegnet til utendørs bruk på metallplate-fasader og -tak på boligbygg, industribygg og lagerbygninger m.m.

USP/egenskaper

 • Smussavvisende, hard og særdeles værbestandig overflate
 • Har gode påføringsegenskaper
 • Spesielt utviklet til maling av fabrikslakkert stål og aluminium

Produktanvendelse

 • Flügger Metallplatemaling er spesielt utviklet til maling av fabrikslakkert stål, rustbeskyttet, forsinket og plastisolbelagt stål, samt aluminium.
 • Velegnet til utendørs bruk på metallplate-fasader og -tak på boligbygg, industribygg og lagerbygninger m.m.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flate ute
8-10
Glans
30 Halvmatt

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt fritt for smuss, fett og olje.

Rengjøring før nymaling
Løs maling avrenses til ren bunn. Fjern evt. rust med stålbørste, sliping eller sandblåsing. Rengjør med Flügger Metal Pro Cleaner. Fjern evt. begroning med Flügger Facade Anti-green. Etter vask er det meget viktig å etterskylle rikelig med rent vann. Mattslip blanke og malte flater.

Grunnmaling

Sugende underlag
Ubehandlet og bart metall grunnes. Bart jern grunnes med Flügger Rusthindrende Primer. Bar sink grunnes med Flügger Multiprimer. Sett alltid opp prøver på det aktuelle underlag for å sikre at vedheften er god nok. Få ytterligere veiledning i behandlingsanvisning.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Ikke påfør malingen i direkte sollys. For beste resultat påføres 2 strøk primer og 2 toppstrøk.

Påføringstemperatur
+10°C. Maks. luftfuktighet 80% RF.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
4 til 6 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket.

Vedlikehold

 • Rengjør etter behov med Fluren 37 Grovrent eller Flügger Facade Anti-green.
 • Kontroller behandlingen fortløpende for å oppdage evt. rustangrep. Ved behov: Rengjør, slip, grunne og mal igjen.

Tips

 • Det er viktig å overholde gjenbehandlingsintervallene for å oppnå beste effekt. Vær nøye med avrensing og sliping.
 • Kontroller at forbruket stemmer i praksis, slik at man vet at man oppnår anbefalt lagtykkelse for optimal rustbeskyttelse.
 • Se ellers informasjon på etikett samt behandlingsanvisning på www.flugger.no

OBS/begrensninger

 • OBS: Tak med helningsvinkel under 15°, er ikke egnet til å males.
 • Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.
 • Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres til lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Tekniske data

Produkt type
Halvblank farge- og glansbestandig akrylmaling
Tetthet
1,2
Vekt %
51
Vol %
37
Fortynning
Skal ikke fortynnes

Versjon

Ny 31-01-2011
Erstatter 31-08-2009