Sandplast LG

Sandplast Let grov

Produktbeskrivelse

  • Sandplast LG er en grovkornet sparkelmasse med lette fyllstoffer.
  • Den kan håndpåføres i lagtykkelser opp til 15 mm.
  • Benyttes innendørs i tørre rom til flekk- og helsparkling av f.eks. betong, lettbetong, leca, puss samt tidligere malte flater.
  • CE-merket til helsparkling

USP/egenskaper

  • Gir en medium/grov grå overflate med maksimal fylleevne
  • Lett å påføre, fordele og slipe
  • Allroundprodukt, spesielt godt egnet til renoveringsoppgaver

Pictogrammer

Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostfritt, og tett.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Produktanvendelse

  • Benyttes innendørs i tørre rom til flekk- og helsparkling av f.eks. betong, lettbetong, leca, puss samt tidligere malte flater.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
0,5-2

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og fast.

Sparkling
Oversparkles med f. eks Sandplast LH eller LF der man ønsker en finere overflate.

Grunnmaling

Sugende underlag
Grunn med Flügger Forankringsgrunn eller Flügger Grunnmaling (Bärgrunn) før videre behandling.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Anbefalt verktøy
Påføres med bredsparkel.

Påføringstemperatur
+10 °C Maks. luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
2 til 4 timer
Gjenbehandlingstørr:
24 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann

OBS/begrensninger

  • Obs! Sliping krever bruk av øyevern og støvfiltermaske.

Tekniske data

Produkt type
Obs! Sliping krever bruk av øyevern og støvfiltermaske.
Tetthet
0,97
Vekt %
57
Maks. lagtykkelse i mm
15
Total emisjon
Jf. EN16000-9:2006: < 33 µg /m²h etter 28 dager
Fortynning
Vann. Andvendes normalt ufortynnet

Versjon

Ny 31-12-2015
Erstatter 31-12-2014