Sandplast LH

Sandplast let medium

Produktbeskrivelse

  • Sandplast LH er en sparkelmasse med lette og finkornede fyllstoffer.
  • Kombinasjon av høy fyllevne og meget fine korn gir den et meget bredt anvendelsesområde.
  • Benyttes innendørs i tørre rom til flekk- og helsparkling av tak og vegger av f.eks gips, betong, lettbetong samt tidligere malte flater Også velegnet til sparkling av gipskartongskjøter med forsenkede kanter.
  • CE-merket til helsparkling.

USP/egenskaper

  • Gir en medium/fin overflate med god fyllevne
  • Lett å påføre ved helsparkling
  • Allround-produkt spesielt godt egnet til nybygg

Produktanvendelse

  • Benyttes innendørs i tørre rom til flekk- og helsparkling av tak og vegger av f.eks gips, betong, lettbetong samt tidligere malte flater Også velegnet til sparkling av gipskartongskjøter med forsenkede kanter.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
0,5-2

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og fast.

Grunnmaling

Sugende underlag
Grunning med Flügger Forankringsgrunn, evt. Flügger Grunnmaling (Bärgrunn) anbefales før videre behandling.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Anbefalt verktøy
Påføres med bredsparkel

Påføringstemperatur
+10 °C Maks. luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
2 til 4 timer
Gjenbehandlingstørr:
24 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann

OBS/begrensninger

  • OBS! Sliping krever bruk av øyevern og støvfiltermaske

Tekniske data

Produkt type
Lett håndsparkel
Tetthet
1,1
Vekt %
55
Maks. lagtykkelse i mm
4
Fortynning
Vann. Andvendes normalt ufortynnet

Versjon

Ny 31-12-2015
Erstatter 31-12-2014