Natural Wood Interiørbeis (NY)

Interiørbeis

Produktbeskrivelse

 • Flügger Natural Wood Interiørbeis er en vanntynnbar beis til innfarging av ubehandlet og tidligere behandlet lyst tre innendørs.
 • Gir treet et flott, halvmatt utseende som er smussavvisende og tåler letter rengjøring.
 • Den beisede overflaten kan deretter lakkeres med vanntynnbar lakk for å oppnå en mer robust overflate.
 • Til lyse tresorter som furu, gran, bøk og ask, på møbler og paneler - overalt der du ønsker å sette ny farge på treet.

USP/egenskaper

 • Gir treet et flott, halvmatt utseende og en mørkere farge
 • Smussavvisende og tåler letter rengjøring
 • Til lyse tresorter der du ønsker å sette ny farge på treet

Produktanvendelse

 • Til lyse tresorter som furu, gran, bøk og ask, på møbler og paneler - overalt der du ønsker å sette ny farge på treet.
 • Vær oppmerksom på at fargetonen kan variere avhengig av tresort.
 • Kvister kan gi gjennomslag på lyse nyanser.
Glans
20 Halvmatt

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og fast.

Rengjøring før nymaling
Fjern støv fra nytt treverk. Slip bort merker og flekker. Tidligere beiset treverk skal vaskes med Flügger Natural Wood Trerens. Ev. rengjøring før beising skal også foretas med Flügger Natural Wood Trerens.

Påføring - under bruk

Påføring
Rør godt i Flügger Natural Wood Interiørbeis før og under bruk. Fåfør med pensel i et jevnt, tynt lag i treets lengdretning. Unngå overlappinger. Hvis det skal påføres et lag til, skal du mellomslipe med finkornet sandpapir (kornstørrelse 120/180) og fjerne slipestøv.

Påføringstemperatur
+5°C. Maks luftfuktighet 80 % RF

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
1 time
Gjenbehandlingstørr:
4 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

Vedlikehold

 • Beisede overlater rengjøres skånsomt og pleies ved vask med såpevann, f.eks. Flügger Fluren 32 Universalrent.
 • Vedlikehold foretas etter behov med Flügger Natural Wood Interiørbeis.

Tips

 • Det skal påføres maks. to lag interiørbeis samme dag.
 • Interiørbeisen skal jobbe seg ned i treverket.
 • Om underlaget er tidligere beiset eller lakkert, anbefales det å gjøre en test strøk på et mindre område for å vurdere utseende, heft og finish.

OBS/begrensninger

 • Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.
 • Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Tekniske data

Produkt type
Vanntynnbar interiørbeis.
Tetthet
1,04
Vekt %
21
Vol %
19
Fortynning
Vann

Versjon

Ny 31-10-2015