Natural Wood Trelakk, Classic

Trelakk

Produktbeskrivelse

 • Flügger Natural Wood Trelakk, Classic er en lakk til inne- og utendørs bruk.
 • Gir et varmt og fyldig utseende og en robust værbestandig og rengjøringsvennlig overflate. Gir med tiden en pen gylden patina.
 • Til alle tresorter, både ubehandlet og tidligere lakkert med oljebasert lakk. Typisk bruk: Dører, karmer og møbler. Også egnet til beiset treverk.
 • Alkydlakk vil under påføring og tørking avgi endel lukt. Sørg for god utlufting. Velg alternativt en vanntynnbar lakk som ikke vil avgi samme lukt.

USP/egenskaper

 • Gir et varmt fyldig halvmatt eller blankt utseende
 • Robust værbestandig og rengjøringsvennlig overflate
 • Til alle tresorter, både ubehandlet og tidligere lakkert

Produktanvendelse

 • Til alle tresorter, både ubehandlet og tidligere lakkert med oljebasert lakk.
 • Typisk bruk: Dører, karmer og møbler. Også egnet til beiset treverk.
 • Ikke egnet til bruk på gulv e.l., hvor det ønskes en slitesterk overflate.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
10-12
Glans
25 Halvmatt

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør evt. med Flügger Trerens.

Rengjøring før nymaling
Tidligere lakerte flater mattslipes.

Grunnmaling

Sugende underlag
Treverk utendørs grunnes med Flügger 90 Classic.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Omrøres før bruk. Påfør lakken i ett strøk med pensel, rulle eller sprøyte. Matt ned lakken med fint sandpapir før 2. støk (og evt. 3. strøk.) Oljemettede kluter kan selvantenne. Mettes derfor med vann eller brennes.

Anbefalt verktøy
pensel, rulle eller sprøyte

Påføringstemperatur
+10°C. Maks luftfuktighet 80%.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
6 timer
Gjenbehandlingstørr:
24 timer
Gjennomherdet:
Flere dage

Oppbevaring
Kjølig og tett lukket

Rengjøring av verktøy
White spirit

Vedlikehold

 • Lakkerte overflater rengjøres med Fluren 32, Universalrengjøring. Lakker på nytt før lakken er gjennomslitt. Vask med Flügger Trerens før gjenlakkering.

Tips

 • Ved utendørs behandling: Fuktinnholdet i treverket/kledning må ikke overstige 18% ved behandling. Eksotisk treverk skal ikke overstige 15%.
 • Se forøvrig informasjon på etikett samt behandlingsanvisning på www.flugger.no

OBS/begrensninger

 • Fjern mest mulig lakk fra verktøy før avvasking i vann.
 • Hell ikke rester av flytende lakk i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Tekniske data

Produkt type
Lakk til inne- og utendørs bruk.
Tetthet
0,90
Vekt %
56
Vol %
47
Fortynning
Skal ikke fortynes

Versjon

Ny 31-03-2011
Erstatter 31-01-2010