Våtromsmaling

Våtromsmaling

Produktbeskrivelse

 • Flügger Våtromsmaling er en halvblank akrylmaling til våtrom som hemmer mugg- og soppvekst, på overflaten.
 • Kan tåle høytrykksrengjøring: maks 80, bar min. 30 cm fra underlaget, vanntempratur maks 30°c.
 • Kun til tidligere malte flater, skal ikke benyttes på ubehandlende flater i våtrom. Hører ikke til et våtromssystem. Kun til tidligere malte flater
 • NB! Tonede nyanser har angivelse av dekkevne på toneoblat.

USP/egenskaper

 • Halvblank akrylmaling til våtrom
 • Stor slitestyrke og meget rengjøringsvennlig overflate
 • Anvendes innendørs på tak og vegger som sluttbehandling

Produktanvendelse

 • Anvendes innendørs på tak og vegger innendørs.
 • Kan dessuten benyttes der det stilles store krav til rengjøringsvennlig og slitesterk overflate.
Forbruk (m²/liter pr. behandling) ubehandlet flate inne
6-8
Glans
30 Halvmatt

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og fast bæredyktig og egnet til malebehandling i våte rom.

Rengjøring før nymaling
Malte overflater med kalkutslag behandles med Fluren 33 kalkfjerner etterfulgt av rengjøring med Fluren 37 grovrent.

Påføring - under bruk

Anbefalt verktøy
Påføres med pensel, rulle eller sprøyte.

Påføringstemperatur
Min. +10°C. Maks. luftfuktighet 80%

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
3 timer
Gjenbehandlingstørr:
16 timer
Gjennomherdet:
7 døgn

Utlufting
Luft godt ut både under og etter oppussing.

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og i tett emballasje.

Rengjøring av verktøy
Vann

Vedlikehold

 • Flügger Våtromsmaling tåler rengjøring. Bruk f.eks. Fluren 32 Universalrent.
 • Flekk eventuelle skader og skrammer med samme maling som oprinnelig benyttet.

Tips

 • OBS! Malte overflater bør ikke utsettes for direkte vannpåvirkning før malingen er gjennomherdet, dvs. etter min. 7 døgn.
 • Dette produkt inngår ikke i våtromssystemet med våtromsduk/vev.

OBS/begrensninger

 • Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Tekniske data

Produkt type
Akrylmaling til våtrom, halvblank
Tetthet
1,22
Vekt %
49
Vol %
38
Total emisjon
JF. EN 16000-9:2006: < 350 µg/m²h etter 28 døgn
Fortynning
Vann

Versjon

Ny 30-06-2012
Erstatter 31-12-2011