Vinduskitt

Vindueskitt

Produktbeskrivelse

  • Flügger vinduskitt er en oljebasert kitt med bruksklar konsistens.
  • Skal overmales etter tørking.
  • Anvendes innen- og utendørs til kitting av vinduer, samt til utfylling av mindre hull i trevirke. Hefter til tre, glass, maling, trebeskyttelse og alle ikke-smittende overflater.

USP/egenskaper

  • Bruksklar oljebasert kitt
  • Hefter til tre og glass
  • Anvendes til kitting av vinduer og mindre hull i treverk

Produktanvendelse

  • Anvendes innen- og utendørs til kitting av vinduer, samt til utfylling av mindre hull i trevirke. Hefter til tre, glass, maling, trebeskyttelse og alle ikke-smittende overflater.

Klargjør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og fri for støv, fett og olje.

Grunnmaling

Sugende underlag
Nytt og bart tre grunnes før kitting.
Gjennomslag

Påføring - under bruk

Påføring
Påføres med fugepistol. Etterglattes med kittkniv. Overskytende kitt fjernes umiddelbart med kniv eller sparkel. Skal overmales etter tørking. Bør overmales 1-2 mm inn på glasset.

Påføringstemperatur
Min. +5°C

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr:
2 dager
Gjenbehandlingstørr:
1 uke
Gjennomherdet:
Flere uker

Rengjøring av verktøy
White spirit

OBS/begrensninger

  • Krymping: Ca. 15%
  • Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.
  • Flytende malingsrester helles ikke i avløpet men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Tekniske data

Tetthet
2,1

Versjon

Ny 31-08-2011
Erstatter 31-08-2003