01 Wood Tex Grunnolje /globalassets/inriver/resources/fl_01_wt.png
Trenger inn

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr: 1 Time

Overmalbar: 6 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Rekkeevne

6 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

4 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Trenger inn
  • Motvirker fuktopptak
  • Sikrer feste
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data