01 Wood Tex Priming Oil

01 Wood Tex Priming Oil

Produktbeskrivelse

 • Fargeløs grunnolje som trenger inn, sikrer godt feste og motvirker fuktopptak. Hemmer mugg- og skimmelvekst på overflaten av sluttbehandlingen.

Egenskaber

 • Trenger inn
 • Motvirker fuktopptak
 • Sikrer feste

Bemerkninger

Oppbevaring av uåpnede og åpnede emballasjer: Kjølig, frostfritt og tett tillukket.
Verneutstyr til: Sprøyting: Overtrekksdrakt, helmaske med kombinasjonsfilter. Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Produktanvendelse

 • Grunning av ubehandlet eller bart, renset treverk.
(m2/l) Ordinær rekkeevne
6
(m2/l) Lang rekkeevne
10
(m2/l) Kort rekkeevne
4

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Utilstrekkelig beskyttet endetre, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Fuktiginnhold i treverk før malingsbehandling maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; Utheng, gjerde og bordkledning: 18 %.

NO Fremgangsmåde

 • Løstsittende treverkbeskyttelse, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping
 • Smuss, skitt, fett, avsmittende materiale og alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring.
 • Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkeevne
 • Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering
 • Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes
Vaskbarhed

Påføring

 • Pensel eller rull.
 • Ved påføring med rull etterstrykes det med pensel.
 • Overskytende grunningsolje tørkes av.
 • Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
 • Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.
 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr (Timer):
1
Gjenbehandlingstørr (Timer):
6
Gjennomherdet (Dager):
28

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

Tekniske data

Densitet (kg / liter)
1
Vekt %
22
Vol %
21
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Maks luftfuktighet 80 % RF.

Versjon

01-04-2020