03 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_03_wtcl.png

Varianter

0 kr

Bruk

  • Fyldig overflate
  • Transparent
  • Inneholder UV-filter

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 6 Timer

Overmalbar (Timer): 24 Timer

Gjennomherde (Dager): 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

Halvblank

Rekkeevne

6 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

4 (m2/l) Kort rekkeevne