06 wood Tex Oljemaling V /globalassets/inriver/resources/fl_06_wt.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Fyldig påføring
  • Halvblank
  • Maksimal holdbarhet

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 6 Timer

Overmalbar (Timer): 8 Timer

Gjennomherde (Dager): 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Finish

Halvblank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

6 (m2/l) Kort rekkeevne