Flügger 2-in-1 Wood Tex Classic - Træbeskyttelse & grunder

Flügger 2-in-1 Wood Tex Classic - Træbeskyttelse & grunder

Produktbeskrivelse

 • Matt beis og og grunner i ett, der åretegning i treverket og struktur er synlig. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten

Egenskaber

 • Enkel og rask påføring
 • Transparent
 • Inneholder UV-filter

Bemerkninger

Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter.
Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.
OBS! Se også Produktdatablad:

Produktanvendelse

 • Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Til lyse og mørke tresorter, deriblant trykk- eller vakuumimpregnert tre.
(m2/l) Ordinær rekkeevne
6
(m2/l) Lang rekkeevne
10
(m2/l) Kort rekkeevne
4

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme. Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.: Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

NO Fremgangsmåde

 • Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping
 • Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
 • Mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.
 • Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne på kantene
 • Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering
 • Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes.
 • Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes
 • Best holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.
Vaskbarhed

Påføring

 • Pensel eller rulle.
 • Gå over med pensel etter påføring med rulle.
 • Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
 • Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.
 • Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.
 • Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Unngå å arbeide i direkte solskinn.
 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr (Timer):
6
Gjenbehandlingstørr (Timer):
12
Gjennomherdet (Dager):
28

Oppbevaring
Tett lukket.

Rengjøring av verktøy
White spirit

Tekniske data

Densitet (kg / liter)
0.85
Vekt %
29
Vol %
25
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Maks luftfuktighet 80 % RF.

Versjon

16-12-2019