Kaustisk soda /globalassets/inriver/resources/80488_nn_caustic_soda_1kg.png
Anvendes til rensing av avløp. Løser opp propper av fett, hår, såpe og matrester i alle typer avløp. Anvendes også til avsyring av møbler.

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H290) Kan være etsende for metaller.
(H314) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data