Betongolje /globalassets/inriver/resources/rt37108f_fl%C3%BCgger_concrete-oil_10l_con-oil-726497.jpg?16c14c66

Område

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer): 4 Timer

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 12 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Gulv

Betong

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data