Rødsprit

Denaturated alcohol

Produktbeskrivelse

Brennstoff til kokeapparater, samt rengjøringsmiddel til malte overflater, gulv, glass mm.

Produktanvendelse

Brukes som brennstof til spritapparater, spritlamper, fonduegryter, røykeovner osv.
Kan også brukes som rengøringsmiddel til malte overflater, vindusruter, speil, fliser, rustfritt materiale, emaljerede overflater m.m.
Er desuten meget velegnet til å fjerne flekker fra linoleum.

OBS

Benytt aldri rødsprit til opptenning av griller og bål.

Oppbevaring: Kjøligt, i en tett tillukket emballasje.

Tekniske data

Produkt type
Grunnrengjøringsmiddel,Rengjøring
Densitet (kg / liter)
0,8
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
Blandingsforhold
Ved rengjøring, bland med vann etter behov.
Inneholder
Denaturerad alcohol, fargestoff.
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Supplerende Info
Flammepunkt + 12 °C. Brannklase 1.

Nåværende TDS Versjon

februar 2020