Dekso 25

Dekso 25

Produktbeskrivelse

 • Halvmatt veggmaling.
 • Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, og spesielle estetiske krav som ofte utsettes for smuss og slitasje.

Egenskaber

 • Veggmaling
 • Tydelig glans
 • Ekstra robust overflate

Bemerkninger

Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostfritt, og tett.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Produktanvendelse

 • Kjøkken, vaske- og toalettrom, virksomhetslokaler, institusjoner, klinikk, lett industrilokaler, trappeoppganger og trapperom.
 • Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8

Klargjør - før behandling

Underlag
Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

NO Fremgangsmåde

 • Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
 • Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
 • Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
 • Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
 • Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
 • Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
 • Grunnmaling utføres med Combi Primer eller Spesial Grunn.
 • Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.
Vaskbarhed
Class 1

Påføring

 • Pensel, rulle eller sprøyte
 • Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
 • Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
 • Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
 • Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
 • Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
 • Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 ⁰C
 • Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
 • Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
 • Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr (Timer):
1
Gjenbehandlingstørr (Timer):
6
Gjennomherdet (Dager):
28

Oppbevaring
Kjølig, frostfritt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

Tekniske data

Densitet (kg / liter)
1.31
Vekt %
53
Vol %
39
Total emisjon
350 Emission Jf.EN16000-9:2006: < 10 µg/m²h etter 28 døgn
Fortynning
Vann, skal ikke fortynnes
Maks luftfuktighet 80 % RF.

Versjon

26-02-2020