DETALE Topcoat

DETALE Topcoat

DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene er egnet for profesjonelle så vel som til gjør-det-selv-bruk.

Produktbeskrivelse

Effektfremkallende impregnering til vegg og tak. Gir en vann- og smussavvisende effekt. Anbefales til lokaler med normale funksjonelle krav, som utsettes for tilsmussing og bruksbetinget slitasje.
  • Impregnering
  • Transparent
  • Smussavvisende svarende til matt malt overflate

Produktanvendelse

Oppholdsrom, entré, kontor, forretningslokaler, klinikk, butikk, hotell og restaurant.
Overflater behandlet med DETALE KC14 og DETALE KABRIC samt mineralske underlag av puss, betong og murstein.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Støv og løstsittende materiale fjernes.
Påfør 1–2 ganger. Ved to påføringer oppnås maksimal effekt.

Påføring

Mikrofiberklut, duppes på overflaten.
Påfør evt. med lavtrykkssprøyte og etterfølgende dupping.
Påfør ensartet vått-i-vått, unngå løpere.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Gjennomsiktig overflate.
Tåler rengjøring med milde rengjøringsmidler uten slipemiddel, vann og avtørring med fuktig klut.
Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Impregnering
Densitet (kg / liter)
1.0
Vekt %
0
Vol %
0
(m2/l) Lang rekkeevne
15
(m2/l) Kort rekkeevne
12
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

februar 2021