Facade Anti-green /globalassets/inriver/resources/rt36657f_facade_anti_green_facade-ag_3l.png

Varianter

3 L
279,00 kr / stykk
1 L
119,00 kr / stykk
Konsentrert alge- og mugg fjerner til overflater utendørs

Helse setninger

(H290) Kan være etsende for metaller.
(H314) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H400) Meget giftig for liv i vann.
(H411) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Rekkeevne

6 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Fjerner effektivt begroing
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data