Facade Anti-green

Facade Anti-green

Produktbeskrivelse

Konsentrert middel som fjerner av begroing på alle overflater utendørs.
  • Fjerner effektivt begroing

Produktanvendelse

Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm.
Kan anvendes ved temperaturer over +5 °C. Vær uansett oppmerksom på at hvis produktet anvendes ved f.eks. 20 °C så stiger effektiviteten 3-4 ganger og ventetiden forkortes tilsvarende.

Påføring

Rengjøring før maling
Fjern først smuss og generelle urenheter med Flügger Facade Clean. Følg anvisningen på emballasjen. Påfør deretter Flügger Facade Anti-green og la det tørke. Nå er overflaten klar til malebehandling.
Rengjøring uten å male
Påfør med lavtrykkssprøyte, pensel eller børste til overflaten er fuktig.
Etter 1-4 dager, avhengig av hvor mengde begroning, fjernes restene med en stiv børste og vann. Dersom underlaget tåler det, kan du også fjerne restene med en høyttrykkspyler.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt, og tett lukket.

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Vekt %
0
Vol %
0
Dosering
1:4
(m2/l) Ordinær rekkeevne
6
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

juni 2020