Facade Anti-green, spray /globalassets/inriver/resources/rt36646f_spray_anti_green_facade-ags.png

Varianter

0,5 L
74,95 kr / stykk
Brugsklar alg- og muggbort til alla overflater utendørs

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.

Rekkeevne

5 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Fjerner effektivt begroing
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data