Facade Anti-green, spray

Facade Anti-green, spray

Produktbeskrivelse

Alge- og mugg spray som fjerner begroing på alle overflater utendørs.
  • Fjerner effektivt begroing

Produktanvendelse

Brukes utendørs på fasader, murverk, treverk, takstein, fliser, glass, plast mm.
Kan anvendes ved temperaturer over +5 °C. Vær uansett oppmerksom på at hvis produktet anvendes ved f.eks. 20 °C så stiger effektiviteten 3-4 ganger og ventetiden forkortes tilsvarende.

Påføring

Rengjøring før maling
Fjern først smuss og generelle urenheter med Flügger Facade Clean. Følg anvisningen på emballasjen. Påfør deretter Flügger Facade Anti-green og la det tørke. Nå er overflaten klar til malebehandling.
Rengjøring uten å male
Påfør med lavtrykkssprøyte, pensel eller børste til overflaten er fuktig.
Etter 1-4 dager, avhengig av hvor mengde begroning, fjernes restene med en stiv børste og vann. Dersom underlaget tåler det, kan du også fjerne restene med en høyttrykkspyler.

Tips

Må ikke brukes nær eller over overflatevann, som
f.eks. innsjøer eller bekker.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt, og tett lukket.

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
Dosering
1:4
(m2/l) Ordinær rekkeevne
5
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

juni 2020