Facade Universal

Facade Universal

Flügger Facade er produkter til utvendig behandling av mineralholdige underlag. Gir en diffusjonsåpen, værbestandig overflate.

Produktbeskrivelse

Helmatt oljeemulsjonsmaling som gir en diffusjonsåpen overflate med god værbestandighet. Optimalt produktvalg ved bortvalg av totalrensing på tidligere malte underlag. Hemmer mugg- og skimmelvekst på overflaten.
  • Helmatt, «kalket» utseende
  • Den sikreste løsning på svakt bundne underlag
  • Diffusjonsåpen

Produktanvendelse

Nye ubehandlede mineralholdige fasader, f. eks. Sementpuss, kalksementpuss, tynnpusset teglstein og tidligere malte underlag.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Overflaten skal være hvittørr uten saltutblomstringer.
Oppstigende grunnfukt eller oppfukting fra revner, fremspring, f. eks. vannfeller, uavdekkede murkroner eller andre konstruksjonsdetaljer må ikke forekomme.
Nye sementbaserte underlag skal herde minst 4 uker før behandling.
Utvasking av salter og andre vannoppløselige komponenter må ikke forekomme.
Sementbundne underlag behandles tidligst etter 4 uker, teglsten tidligst etter 2 år.
Anvendes ikke til underlag oppmurt i eller pusset med ren kalkmørtel.

Fremgangsmåde

Utfellinger, løstsittende materiale og maling fjernes ved avvasking og rensing.
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.
Større revner og skader skal være utfylt med sementbundet materiale.
Nye underlag og lett avsmittende eller sugende overflater grunnes med Flügger Facade Primer.
Optimal holdbarhet oppnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel, rull eller sprøyte.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør ensartet vått i vått og avslutt med å stryke i samme retning.
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 ⁰C
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte sollys og på veldig varme overflater.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Helmatt, dekket overflate. Forventet holdbarhet 12 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av konstruksjon, arbeidsutførelse og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lengre enn angitt.
Avsmitting fra sterke nyanser på grunn av overskuddspigment kan forekomme.
Nyanseforskjell fra uensartet underlag og eksponering kan forekomme.

OBS

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.
Eldre hus, oppført i ren kalkmørtel, bør kun kalkes eller behandles med silikatmaling.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Oljebaserte produkter
Glans
2, Helmatt
Densitet (kg / liter)
1.39
Tørstoff vekt (%)
55
Tørstoff vol (%)
37
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Tetthet
Vanndamp: Sd = 0,12 m tilsvarende klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Fortynning
Vann
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

juni 2021


Erstatter TDS Versjon

juni 2021