Facade Universal

Facade Universal

Produktbeskrivelse

 • Helmatt oljeemulsjonsmaling som gir en diffusjonsåpen overflate med god værbestandighet.
 • Optimalt produktvalg ved bortvalg av totalrensing på tidligere malte underlag.
 • Hemmer mugg- og skimmelvekst på overflaten.

Egenskaber

 • Helmatt, «kalket» utseende
 • Den sikreste løsning på svakt bundne underlag
 • Diffusjonsåpen

Bemerkninger

Oppbevaring av åpnet/uåpnet forpakning: Kjølig, frostfritt, og tett.
Verneutstyr ved: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Produktanvendelse

 • Nye ubehandlede mineralholdige fasader, f. eks. sementpuss og tidligere malte underlag.
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8

Klargjør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Overflaten skal være hvittørr uten saltutblomstringer. Oppstigende grunnfukt eller oppfukting fra revner, fremspring, f. eks. vannfeller, uavdekkede murkroner eller andre konstruksjonsdetaljer må ikke forekomme. Nye sementbaserte underlag skal herde minst 4 uker før behandling. Utvasking av salter og andre vannoppløselige komponenter må ikke forekomme. Sementbundne underlag behandles tidligst etter 4 uker, teglsten tidligst etter 2 år. Anvendes ikke til underlag oppmurt i eller pusset med ren kalkmørtel.

NO Fremgangsmåde

 • Utfellinger, løstsittende materiale og maling fjernes ved avvasking og rensing.
 • Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting fjernes med Facade Clean.
 • Alger, mugg- og skimmelvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.
 • Større revner og skader skal være utfylt med sementbundet materiale.
 • Nye underlag og lett avsmittende eller sugende overflater grunnes med Flügger Facade Primer.
 • Optimal holdbarhet oppnås ved to eller flere behandlinger.
Vaskbarhed

Påføring

 • Pensel, rull eller sprøyte.
 • Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
 • Påfør ensartet vått i vått og avslutt med å stryke i samme retning.
 • Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
 • Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
 • Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 ⁰C
 • Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
 • Unngå å arbeide i direkte sollys.
 • Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
 • Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
 • Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Etter behandling

Tørketid v/ 20°C, 60% RF

Støvtørr (Timer):
1
Gjenbehandlingstørr (Timer):
24
Gjennomherdet (Dager):
28

Oppbevaring
Kjølig, frostfitt og tett lukket

Rengjøring av verktøy
Vann og såpe

OBS/begrensninger

 • Eldre hus, oppført i ren kalkmørtel, bør kun kalkes eller behandles med silikatmaling.

Tekniske data

Densitet (kg / liter)
1,39
Vekt %
55
Vol %
37
Tetthet
Vanndamp: Sd = 0,12 m tilsvarende klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Fortynning
Vann
Maks. luftfuktighet 80 % RF

Versjon

02-04-2020