05 Wood Tex Uteakrylat

Wood Tex Acryl 30

Flügger Wood Tex er vannbaserte produkter til utvendig treverk. Gir treet en meget værbestandig overflate med maksimal holdbarhet, glans og kulørstabilitet. Produktene er enkle å påføre og tørker hurtig.

Produktbeskrivelse

Halvmatt fyldig dekkende uteakrylat som skjuler åretegning i treverket. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten.
  • Fyldig og lett påføring
  • Hurtig gjentatt behandling
  • Maksimal holdbarhet

Bemerkninger

05 Wood Tex Uteakrylat - Sort - 3 L
EAN13: 5701573435170
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Sort - 0,75 L
EAN13: 5701573435187
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Hvit - 10 L
EAN13: 5701573435347
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Hvit - 3 L
EAN13: 5701573435354
  • Svanen
05 Wood Tex Uteakrylat - Sort - 10 L
EAN13: 5701573435378
  • Svanen

Produktanvendelse

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader.
Lyse tresorter f.eks. furu og gran, trykk- eller vakuumimpregnert tre og industrigrunnet tre. Underlaget skal være grunnet, industrigrunnet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.
Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.:
Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Fremgangsmåde

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.
Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne
Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering
Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes.
Nytt eller bart renset tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnolje.
Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes
Best holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte.
Gå over med pensel etter påføring med rulle eller sprøyte.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.
Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Halvmatt og dekket overflate. Forventet holdbarhet 15 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, lagtykkelse, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

OBS

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Utvendig maling for tre
Glans
30, Halvmatt
Densitet (kg / liter)
1.26
Tørstoff vekt (%)
50
Tørstoff vol (%)
36
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
(m2/l) Lang rekkeevne
10
(m2/l) Kort rekkeevne
6
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
5
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Vann
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

oktober 2020