06 Wood Tex Classic

06 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic er oljebaserte produkter til utvendig treverk med god inntrengning og maksimal beskyttelse mot fukt og vann. Produktene kan brukes ved lave temperaturer.

Produktbeskrivelse

Halvblank heldekkende oljemaling. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten
  • Fyldig påføring
  • God dekkeevne
  • Maksimal beskyttelse mot fukt og vann

Produktanvendelse

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Til lyse og mørke tresorter, deriblant trykk- eller vakuumimpregnert tre. Underlaget skal være grunnet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.
Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.:
Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Fremgangsmåde

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.
Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne på kantene
Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering
Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes.
Nytt eller bart renset tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnolje.
Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes
Best holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.

Påføring

Pensel eller rulle.
Gå over med pensel etter påføring med rulle.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.
Gjenbehandles med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene
Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Halvblank og dekket. Forventet holdbarhet 12 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, lagtykkelse, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist.

OBS

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Alkydoljemaling
Glans
Halvblank
Densitet (kg / liter)
1.18
Tørstoff vekt (%)
66
Tørstoff vol (%)
52
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
(m2/l) Lang rekkeevne
10
(m2/l) Kort rekkeevne
6
Arbeidstemperatur
Min. +5°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
6
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
White spirit

Nåværende TDS Versjon

november 2020


Erstatter TDS Versjon

januar 2019