Gulv Primer Hvit

Floor Primer White

Flügger Floor Varnish er produkter til behandling av tregulv. Gir en smussavvisende, robust og slitesterk overflate.

Produktbeskrivelse

Matt hvitpigmentert grunnlakk. Fyldig, lett slipbar og hurtigtørkende. Anbefales til forsegling av ubehandlede, nye eller nedslipte overflater. Grunnlakken forsegler treet og minimerer utfelling av garvesyre, og hindrer sammenliming.
  • Hurtigtørkende
  • Minimer limbinding
  • Lett slippbar

Produktanvendelse

Grunning av nye ubehandlede eller totalrensede tregulv.
Til lyse tresorter f. eks. furu, ask, gran og bøk før ferdigbehandling med Flügger Floor Varnish i ønsket glans og kvalitet.

Underlag

Skal være ubehandlet, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Nytt treverk slipes før grunning.
Lakk eller maling totalrenses til rent treverk ved sliping.
Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.
Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish.

Påføring

Pensel eller rull.
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate.
Påfør ensartet vått i vått i treets lengderetning, unngå overlapping og lakksjøer.
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Forskjell i overflatestruktur kan resultere i glansavvik.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen.
Tregulv skal være i balansefukt ved behandling.
Vedheft kontrolleres ved å føre en mynt vinkelrett mot den lakkerte overflaten med fast trykk.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

Resultat

Hvitpigmentert og ensartet.
Ferdigbehandles med Flügger Floor Varnish i ønsket kvalitet og glans.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Grunning,Lakk
Densitet (kg / liter)
1.05
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
(m2/l) Ordinær rekkeevne
12
Arbeidstemperatur
Min. +15°C
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
2
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

juni 2021


Erstatter TDS Versjon

januar 2021