Natural Wood Trerens

Natural Wood Cleaner

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse

Rengjøringsmiddel til naturtre. Fjerner fett, såpe, voks og skitt før videre behandling og vedlikehold.
  • Fjerner fett, såpe, voks og skitt
  • Forbereder effektivt underlaget før behandling
  • Til innendørs bruk

Produktanvendelse

Rengjøring og rensing av ubehandlede, lutbehandlede, såpebehandlede, oljebehandlede eller lakkerte overflater f.eks. møbler, bordplater og gulv.
Til alle tresorter før behandling med lut, såpe, olje eller lakk.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Overflaten skal kunne tåle vann og alkalisk påvirkning, pH 10,5.

Fremgangsmåde

Bland 1 del Flügger Natural Wood Cleaner til 20 deler varmt vann, men lakkerte overflater 1 del til 40 deler vann.
Vask overflaten og la blandingen virke i 5 min. før avtørking med rent vann.
Gjenta behandlingen hvis overflaten er svært tilsmusset.
Overflaten skal være helt tørr før etterfølgende behandling.

Påføring

Mopp, skrubbekost eller klut.
Vask alltid i treets lengderetning.
Rengjorte overflater behandles med lut, såpe, olje eller lakk.

Resultat

Ensartet rengjort overflate fri for fett, såpe, voks og skitt.

OBS

Flügger Natural Wood Cleaner kan etse glass og angripe metaller.
Dekk derfor omhyggelig over mot sprut.

Miljøinformasjon

Oppbevaring av uåpnede og åpnede emballasjer: Kjølig, frostfritt og tett tillukket.
Verneutstyr til: Sprøyting: Overtrekksdrakt, helmaske med kombinasjonsfilter. Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Densitet (kg / liter)
1,04 kg/liter
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
ph
10,5
Blandingsforhold
Lakkerte tregulv: 1 del til 40 deler vann Oljebehandlede tregulv: 1 del til 20 deler vann Ubehandlede eller såpebehandlede tregulv: 1 del til 20 deler vann
(m2/l) Ordinær rekkeevne
250
(m2/l) Lang rekkeevne
300
(m2/l) Kort rekkeevne
200
Arbeidstemperatur
Min. +15°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
4

Nåværende TDS Versjon

januar 2019