Terrassebeis

Wood Oil

Flügger Wood Oil er produkter til oljebehandling av utvendig treverk. Beskytter overflaten samtidig med at treets struktur og ådring er synlig.

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar treolje med vannavvisende egenskaper. Pigmentert treolje beskytter best mot solens skadelige UV-stråler. Hemmer mugg- og skimmelvekst på overflaten.
  • Synlig ådring og struktur
  • Vannavvisende overflate
  • Vanntynnbar treolje

Produktanvendelse

Treterrasser, stakitter og hagemøbler.
Lyse tresorter, trykkimpregnert tre.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.
Brukes ikke på underlag som tidligere er behandlet med lakk, maling og dekkbeis.
Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.
Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.: 18 %.

Fremgangsmåde

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Terrasserent.
Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Algefjerner.
Ujevne overflater slipes jevne.

Påføring

Påføres med pensel eller rulle og bearbeides godt inn i treverket.
Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.
Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning.
Gjenta behandlingen til treet er mettet og fremstår ensartet uten at det dannes lakklag. Overskytende treolje tørkes bort.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Unngå å arbeide i direkte solskinn.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Resultat

Fargeløs eller transparent. Forventet holdbarhet 1 år.
Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

OBS

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.
Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.
Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Treolje
Densitet (kg / liter)
1.01
Tørstoff vekt (%)
22
Tørstoff vol (%)
21
(m2/l) Ordinær rekkeevne
6
(m2/l) Lang rekkeevne
10
(m2/l) Kort rekkeevne
4
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
6
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

oktober 2020