Akrylgulvmaling

Floor Paint Acrylic

Flügger Floor er produkter til behandling av betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel anvendelse, slitestyrke, tilgjengelighet for rengjørlighet og finish.

Produktbeskrivelse

Hurtigtørkende diffusjonsåpen akryl-gulvmaling. Anbefales til lokaler uten særlig funksjonelle krav, bruksbetinget slitasje og smuss.
  • Slitesterk overflate
  • Diffusjonsåpen
  • Gulner ikke

Produktanvendelse

Gulv i oppholdsrom, entré, kontor, fyrrom, depotrom og kjellerrom.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Sementslam renses ved maskinsliping.
Løstsittende materiale og maling fjernes med rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Kalk og såperester fjernes med Fluren 33.
Harde, glatte underlag mattslipes.
Betongskader utbedres med betong.
Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoxysparkel.
Betong grunnes med Forankringsgrunn og tre grunnes med Stop Primer
Best holdbarhet oppnås ved 2 behandlinger.
Enkelte fargenyanser krever ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel eller rulle
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Halvblank slitesterk overflate.
Tåler alminnelig rengjøring med vann, gulvklut og universale rengjøringsmidler.
Belast overflaten med forsiktighet til malingen er helt gjennomherdet.
Overflaten kan tas i bruk etter 24 timer.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Akrylmaling
Glans
50, Halvblank
Densitet (kg / liter)
1.17
Tørstoff vekt (%)
41
Tørstoff vol (%)
32
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
2
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
110 10 µg/m²h etter 28 døgn
Slitestyrke
Abrasion Resistance Index: 210
Fortynning
Vann
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

september 2020