Epoxy Gulvmaling 2K

Floor Paint Epoxy

Flügger Floor er produkter til behandling av betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel anvendelse, slitestyrke, tilgjengelighet for rengjørlighet og finish.

Produktbeskrivelse

Ekstra slitesterk kjemikaliebestandig Epoxy Gulvmaling. Anbefales til lokaler med høye funksjonelle krav, hvor det forekommer lett trafikk, bruksbetinget slitasje, kjemikaliepåvirkning og noe smuss.
  • Ekstra slitesterk overflate
  • Diffusjonsåpen
  • Kjemikaliebestandig

Produktanvendelse

Gulv i forretningslokaler, institusjon, lett industri, butikk, klinikk, kjøkken i institusjon, trappeoppganger og trapperom.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Sementslam renses ved maskinsliping.
Løstsittende materiale og maling fjernes med rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes med Fluren 37.
Kalk og såperester fjernes med Fluren 33.
Harde, blanke underlag mattslipes.
Betongskader utbedres med betong.
Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoxysparkel.
Sugende og porøse underlag grunnes med Epoxy Gulvmaling fortynnet med 20 % vann.
Best holdbarhet oppnås ved 2 behandlinger.
Ventes det mer enn 24 timer mellom behandlingene, kreves mattsliping.
Enkelte fargenyanser krever ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel eller rulle.
Blandingsforhold: Hele komponent A (herdemiddel) blandes med hele komponent B (base), etterfulgt av grundig omrøring.
Blandes med maskin på lav omdreining i 4-5 minutter, hvis emballasjen er større enn 1 liter.
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av finishen
Påfør våt på våt og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Blank ekstra slitesterk overflate.
Tåler kraftig rengjøring med vann, maskiner og rengjøringsmidler.
Epoksymaling blir matt ved påvirkning av sollys. Lyse nyanser gulner over tid.
Hvor overdekkingen belaster overflaten ved stillstand, kan det oppstå klebing og avskalling med mindre den malte overflaten beskyttes med belegg, matter eller lignende.
Belast overflaten med forsiktighet til malingen er helt gjennomherdet.
Overflaten kan tas i bruk etter 10 timer.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
Epoxymaling
Glans
80,Blank
Densitet (kg / liter)
1.2
Tørstoff vekt (%)
53
Tørstoff vol (%)
46
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
10
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
10 10 µg/m²h etter 28 døgn
Slitestyrke
Abrasion Resistance Index: 45
Brukstid (timer)
2
Fortynning
Vann
VOC-Max. verdi (g/l)
10
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

januar 2021


Erstatter TDS Versjon

september 2020