Natural Wood Gulvolje

Natural Wood Floor Oil

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse

Flügger Natural Wood Floor Oil fremhever treets struktur og gir en matt overflate. Gjør gulvet smuss- og vannavvisende samt lett og vedlikeholde. Natural Wood Floor Oil, White, gir treet et hvitskuret utseende.
  • Specialolje til tregulv
  • Fremhever treets struktur
  • Mat

Produktanvendelse

For alle lyse tresorter.
Brukes på ubehandlet, slipt og lutbehandlet tregulv, samt for vedlikehold av tidligere oljebehandlede gulv.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast, egnet til overflatebehandling og fri for rester av gammel maling, lakk eller oljebehandling..

Fremgangsmåde

Beis, maling og gråfibre fjernes helt ved rengjøring og sliping.
Smuss, skitt, fett og smittende materialer fjernes med Natural Wood Cleaner.
Ujevne overflater slipes jevne.
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Påføring

Bruksanvisning, manuell (gulv under 15 m2):
Rør om og påfør med pensel eller rulle i et jevnt, mettet og blankt lag 3-5 m2 av gangen.
Oljen skal ligge blank på treet i ca. 15 minutter.
Tilfør mer olje på sugende områder.
Overskytende olje fordeles videre til neste område.
Poler gulvet med en lofri, ren bomullsklut og fortsett å polere til treet fremstår mettet og ensartet i glans og finish.
Gjenta til hele gulvet er behandlet.
Bruksanvisning, maskinell (gulv over 15 m2):
Rør om og påfør med pensel eller rulle i et jevnt, mettet og blankt lag 10 m2 av gangen.
Bearbeid oljen inn i treet med poleringsmaskinen påmontert hvit poleringspute.
Tilfør mer olje på sugende områder.
La oljen trekke i 5-15 minutter, mens neste område oljes.
Til slutt polerer du hele gulvet med tørre gulvkluter under poleringsputen, til treet virker mettet og ensartet i glans og finish.

Resultat

Overflate som fremstår mettet og ensartet i glans og finish.
Rengjør med Flügger Floor Soap eller Soap Oil.
Vedlikehold evt. med Floor Oil fortynnet med white spirit for å unngå overmetting av treet.

OBS

Kluter med produktet kan selvantenne.
Mettes med vann eller destrueres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker. Sliping: Åndedrettsvern.

Tekniske data

Produkt type
Treolje
Densitet (kg / liter)
0.89
Tørstoff vekt (%)
57
Tørstoff vol (%)
53
(m2/l) Ordinær rekkeevne
10
Arbeidstemperatur
Min. +15°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Fortynning
Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Penselrens

Nåværende TDS Versjon

juli 2020