Natural Wood Gulvsåpe

Natural Wood Floor Soap

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

Produktbeskrivelse

Såpe til rengjøring og såpemetting av ubehandlede, såpe- eller lutbehandlede tregulv. Har stor rengjørende effekt, metter treets porer og beskytter dermed treverket mot inntrengning av smuss og væskeholdige produkter, f.eks kaffe, rødvin m.m.

Produktanvendelse

Flügger Natural Wood Floor Soap gir et lett gyldent utseende, og kan brukes på alle tresorter.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast.
Må ikke være lakkert eller malt.

Påføring

Med mopp eller lett oppvridd klut i treverkets lengderetning.
Ved såpemetning gjentas behandlingen 3 ganger i løpet av 2 dager før gulvet tas i bruk.
Vann må ikke etterlates på gulvet etter vask.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Produkt type
Impregnering
Densitet (kg / liter)
1,01
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
ph
9,5
Blandingsforhold
Såpemettning: 1 liter såpe til 10 liter varmt vann. Rengjøring: 2,5 dl såpe til 10 liter varmt vann.
(m2/l) Ordinær rekkeevne
50
Arbeidstemperatur
Min. +15°C
Fuktighet
Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
2
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

mars 2020