Flutex Pro 10

Flutex Pro 10

Flutex Pro kombinerer høy kvalitet med en sterk miljøprofil. Produktene er robuste, har ekstra dekning og arbeidsegenskaper som effektivt sikrer produktivitet og finish.

Produktbeskrivelse

Matt 100 % akryl veggmaling, ekstra dekkevne. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, som utsettes for smuss og slitasje.
  • Dekkeevne
  • Tydelig glans
  • Ekstra robust overflate

Produktanvendelse

Gangarealer, entré, kontorer, kjøkken, toalett, virksomhetslokaler, institusjoner, klinikk, lett industrilokaler, butikk og trappeoppganger.
Betong, lettbetong, puss, murstein, gips, fiber gips, sement fiberplater, sementsponplate.

Underlag

Må være ren, tørr, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Fjern løst materiale og maling ved rensing og sliping.
Fjern skitt, smuss, fett og krittmateriale med Fluren 37.
Vannskjolder, nikotin og sot må rengjøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Harde, glatte overflater skal slipes matt og grunnmales etter behov med Fix Primer.
Sprekker, ujevnheter og hull må sparkles.
Absorberende og porøse underlag grunnes med forankringsgrunn.
Grunnmaling utføres med Spesial Grunn.
Påfør 1–2 ganger. Enkelte nyanser krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av ønsket finish
Påfør vått i vått og avslutt med pensling/rulling i samme retning
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet
Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 ⁰C
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenbehandlingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding
Utfør alltid en prøvebehandling for en kontroll og aksept av vedheft og resultat

Resultat

Matt sterk overflate.
Ensartet jevn struktur med tydelig glans.
Tåler rengjøring inkludert rengjøring av flekker med milde rengjøringsmidler uten slipemidler, børste, vann og klut.
Sterke spesielt mørke nyanser er mer sensitive enn lyse ved slitasje og berøring.
Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.
Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer, vannflekker og nikotin.
Overflaten må kun belastes forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

OBS

Produktet oppfyller kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type
100 % akrylmaling
Glans
10, Matt
Densitet (kg / liter)
1.39
Tørstoff vekt (%)
58
Tørstoff vol (%)
42
(m2/l) Ordinær rekkeevne
8
Arbeidstemperatur
Min. +10°C
Fuktighet
Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)
1
Overmalbar vid 20° C, 60% RF (timer)
4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)
28
Emisjon Jf. ISO 16000-9:2011 <
10 10 µg/m²h etter 28 døgn
Vaskbarhed
Class 1
Brannklasse (DS)
B-s1, d0
Fortynning
Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy
Vann
Supplerende Info
Produktet oppfyller kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials

Nåværende TDS Versjon

juni 2021


Erstatter TDS Versjon

mars 2021