Fluren 37 Grovrent

Fluren 37 Basic Cleaner

Produktbeskrivelse

Fluren 37 er et alkalisk virkende rengjøringsmiddel. Finnes også som skumspray og grunnrengjørigskluter. De inngående tensider er lett biologisk nedbrytbare.
  • Meget bredt anvendelig
  • Lett biologisk nedbrytbart
  • Fremragende til pensler og malerruller

Produktanvendelse

Brukes til kraftig rengjøring av flater som skal behandles med maling.
Det er meget viktig å etterskylle/ettervaske med vann før det males.
Også anvendelig til hovedrengjøring av malte flater, vinyl, betong og metaller.
Spesielt velegnet til rengjøring av pensler og maleruller.

Fremgangsmåde

Fjerner fastsittende voks, fett, såperester, tjærestoffer, tobakktjære m.m. men ikke kalksåpe og rustflekker.
Etter vask skylles med rent vann og tørkes av med godt oppvridd klut/svamp.
Rengjøring av pensler: Pensler bearbeides grundig med Fluren 37 og etterskylles i vann.

OBS

Fluren 37 kan misfarge naturtre, og sprut kan gi hvite flekker på f.eks. galvanisert stål.
Til rengjøring av meget urene og begrodde flater utendørs, anbefales Facade Clean.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt, og tett.

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Vekt %
0
Vol %
0
ph
11
Blandingsforhold
Vanlig rengjøring: 0,5 dl til 5 liter vann. Grovrengjøring: 2,5 dl til 5 liter vann. Vask før maling: 5 dl til 5 liter vann. Pensel og rulle rengjøring: Ufortynnet.

Nåværende TDS Versjon

februar 2020