Fluren 37 Grovrent, spray

Fluren 37 Basic Cleaner, spray

Produktbeskrivelse

Fluren 37 Basic Cleaner, spray er et alkalisk virkende rengjøringsmiddel. De inngående tensider er lett biologisk nedbrytbare. Se produktdatablad på Fluren 37 for mer informasjon.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Vekt %
0
Vol %
0

Nåværende TDS Versjon

februar 2020