Fluren 37 Grovrent, frotteklut

Fluren 37 Basic Cleaner Cloth

Produktbeskrivelse

Flügger Fluren 37 Basic Cleaner Cloth er et alkalisk virkende rengjøringsmiddel. De inngående tensider er lett biologisk nedbrytbare. Se produktdatablad på Fluren 37 for mer informasjon.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Tørstoff vekt (%)
0
Tørstoff vol (%)
0
VOC-Max. verdi (g/l)
10

Nåværende TDS Versjon

januar 2020