Fluren 39 Desinfeksjonsmiddel /globalassets/inriver/resources/rt36645_fluren-39_1l.png

Varianter

1 L
169,00 kr / stykk

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H290) Kan være etsende for metaller.
(H314) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H400) Meget giftig for liv i vann.
(H411) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk

  • Fjerner muggsopp og bakterier
  • Fjerner dårlig lukt
  • Reduserer statisk elektrisitet
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data