Fluren 49 Sot- & nikotinrens /globalassets/inriver/resources/rt36651f_fluren-49_3l_fluren-490.png

Varianter

1 L
139,00 kr / stykk
Effektivt rengjøringsmiddel til overflater som er forurenset med nikotin, sot og tjærerester

Helse setninger

(H290) Kan være etsende for metaller.
(H314) Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.

Bruk

  • Utbedring av brannskader
  • Fjerner sot og nikotin
  • Fjerner fett og olje
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data