Fluren 49 Sot- & nikotinrens

Fluren 49 Soot- & Nicotine Cleaner

Produktbeskrivelse

Effektivt rengjøringsmiddel.
  • Utbedring av brannskader
  • Fjerner sot og nikotin
  • Fjerner fett og olje

Produktanvendelse

Anvendes på overflater som er tilgriset med nikotin, sot og tjære-rester.
F.eks. innrøkte lokaler, tjæreaktig sot, brannskader etc. Fungerer også godt på vegger hvor det blir tusjet med sprit-tusj.
Fjerner også fett og olje.

Fremgangsmåde

Bland 1 del Fluren 49 med 10 deler rent vann. Påfør blandingen med en klut,
svamp eller bløt børste. Vent ca. 5 minutter og vask overflaten med rent
vann.
Kan evt. etterbehandles med Flügger Iso 5, dersom det ønskes en
sperrende effekt. Overmales med ønsket vegg- og takmaling.

Tips

Dersom resultatet ikke er tilfredsstillende, gjentas rengjøringsprosessen

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type
Rengjøring
Densitet (kg / liter)
1,05
Vekt %
0
Vol %
0
ph
13
Dosering
1:10
Rengjøring av verktøy
Vann

Nåværende TDS Versjon

juni 2020